برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسیکلیاتی از شرح وظایف واحدهای ذکر شده در آئین نامه
 
 
هیات امناء موسسه:
 1. تصویب آئین نامه داخلی
 2. تصویب برنامه های راهبردی و عملیاتی فعالیت ها در سطح موسسه
 3. سیاستگذاری و پیگیری در اجرای فعالیت­های موسسه در محورهای برنامه­ریزی، امور خدمات سلامت ، امور آموزشی، پژوهشی و فن آوری ،امور مالی، اداری و منابع انسانی و تعیین چارچوب های کوتاه مدت و بلند مدت به جهت توسعه و دستیابی به اهداف مرتبط به امور ذکر شده
 4. تصویب سازمان و تشکیلات اداری موسسه براساس ضوابط و پیشنهادات وزارتخانه
 5. تصویب بودجه تفصیلی (برآوردی – عملکردی-اصلاحیه) و تراز سالیانه
 6. تعیین حسابرس، مدیرمالی و رئیس دبیرخانه هیات امناء موسسه
 7. تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و هزینه کرد آن
 8. تصویب آئین نامه اجرایی در سطح موسسه( اداری، استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، مالی و معاملاتی­و....)
 9. تائید و تصویب گزارش حسابرسی سالیانه موسسه
 10. تائید وتصویب گزارش عملکرد و شاخص های مرتبط
 11. فراهم نمودن زمینه های مشارکت های مردمی و اجتماعی و جلب همکاری خیرین و علاقه مندان این عرصه در توسعه امور مرتبط
 12. سایر موارد حسب مورد پیشنهادی از طرف موسسه یا وزارتخانه  در اداره امور موسسه
 
 
 
دبیرخانه هیات امناء موسسه:
 1. پیگیری و مشارکت در اجرای مصوبات هیات امناء در سطح موسسه
 2. هماهنگی در تدوین و پیگیری اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی پیشنهادی در سطح موسسه
 3. هماهنگی در تدوین پیشنهادات و دستور جلسات و پیگیری از طریق دبیرخانه مرکزی هیات امناء در تنظیم نهایی صورتجلسات و ابلاغ مصوبات
 4. برنامه ریزی در برگزاری جلسات هیات امناء موسسه( عادی- فوق العاده ) و فراهم نمودن امکانات اجرایی در برگزاری و تشکیل جلسات( از قبیل مستندات، دعوتنامه ها، پیش بینی مکان مناسب و....)
 5. ایجاد فضای مشارکت و همکاری بین بخشی و فرابخشی در راستای تکالیف و سیاست های مدرن که توسط هیات امناء و برای موسسه تصویب می شود با همکاری معاونت های موسسه و سایر نهادهای استانی و کشوری
 6. همکاری و هماهنگی با مدیریت­های بودجه و مالی موسسه در ارائه به موقع جداول بودجه ،گزارشات مالی و حسابرسی به هیات امناء
 7. مستندسازی، طبقه­بندی اطلاعات و مصوبات هیات امناء و ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین اعضای هیات امناء و معاونت­های تخصصی موسسه در حسن اجرای تکالیف
 8. مدیریت فعالیت کمیسیون های تخصصی در سطح موسسه جهت ارائه توصیه ها و نظرات کارشناسی به هیات امناء
 
 

کمیسیون دائمی هیات امناء موسسه:
 1. بررسی مقدماتی و اعلام نظر نسبت به پیشنهادات از سوی موسسه جهت طرح در هیات امناء
 2. ارزیابی و تحلیل گزارش حسابرسی و ارائه به هیات امناء
 3. بررسی بودجه و برنامه عملیاتی موسسه جهت طرح و تصویب در هیات امناء
 4. بررسی و ارائه گزارش کارشناسی بر موضوعاتی که از سوی هیات امناء جهت بررسی تکمیلی ارجاع می­شود
 5. بررسی و اصلاح جداول بودجه تفصیلی موسسه برای تصویب در هیات امناء
 6. ارزیابی گزارش سالیانه عملکرد موسسه و ارائه نظرات به هیات امناء 
 7. سایر مواردی که از طرف هیات امناء بابت بررسی های بیشتر و کارشناسی ارجاع می شود
 
 
 
 
دبیرخانه مرکزی هیات های امناء ( معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت متبوع)
 1. ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان هیات امناهای موسسات کشور
 2. بررسی نیازها و مشکلات موسسات کشور و انعکاس نظرات ایشان به واحدهای ستادی وزارت متبوع و پیگیری جهت رفع آن مطابق ضوابط و مقررات و در صورت لزوم تهیه پیش نویس دستورات مشترک یا اختصاصی
 3. تدوین سیاستها و برنامه های راهبردی موسسات با مشارکت هیات امنای موسسات کشور و نیز معاونت ها و واحدهای ستادی وزارت متبوع در حوزه معاونت برنامه ریزی راهبردیو هماهنگی
 4. همکاری و هماهنگی در بازنگری یا تدوین آئین نامه ها ، دستورالعمل ها ، موسسات با مشارکت معاونت های ستاد مرکزی وزارت و پیگیری در تصویب آنها  در هیات امناء
 5. مدیریت و برنامه ریزی جلسات هیات امناء و مشارکت در تنظیم صورتجلسات طبق دستورالعمل­هایی که تدوین می­نماید با موسسات مربوطه و پیگیری روند آن تا ابلاغ مصوبات توسط مقام وزارت
 6. کنترل و تطبیق مصوبات هیات امناء با قوانین و مقررات جاری بالادستی
 7. پیگیری در صدور یا تمدید احکام عضویت اعضای هیات های امناء موسسات
 8. ارزیابی عملکرد موسسات در خصوص اجرای برنامه ها و مصوبات هیات امناء
 9. مستندسازی و طبقه بندی اطلاعات ، مستدات و مصوبات مرتبط با فعالیت هیات امناء
 10. پیگیری در تهیه و تدوین جداول بودجه سالیانه موسسه و نیز حسابرسی موسسات